?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (石家?河北,山西)球场塑胶施工 - 河北奥力特体育设施工程有限公?/title> <meta name="Keywords" content="球场塑胶施工"> <meta name="Description" content="为你详细介绍球场塑胶施工产品内容,包括球场塑胶施工的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有球场塑胶施工新闻以及最新的市场球场塑胶施工价格.咨询电话:18203111815"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60003/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script language="javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><rt id="4c22s"></rt><dd id="4c22s"></dd><table id="4c22s"></table><button id="4c22s"></button><tbody id="4c22s"></tbody><tt id="4c22s"></tt><xmp id="4c22s"></xmp><tbody id="4c22s"></tbody><bdo id="4c22s"></bdo><center id="4c22s"></center><strong id="4c22s"></strong><dd id="4c22s"></dd><u id="4c22s"></u><rt id="4c22s"></rt><tr id="4c22s"></tr><tr id="4c22s"></tr><center id="4c22s"></center><dd id="4c22s"></dd><tbody id="4c22s"></tbody><menu id="4c22s"></menu><code id="4c22s"></code><blockquote id="4c22s"></blockquote><u id="4c22s"></u><table id="4c22s"></table><dd id="4c22s"></dd><dd id="4c22s"></dd><xmp id="4c22s"></xmp><label id="4c22s"></label><bdo id="4c22s"></bdo><source id="4c22s"></source><acronym id="4c22s"></acronym><source id="4c22s"></source><bdo id="4c22s"></bdo><menu id="4c22s"></menu><noscript id="4c22s"></noscript><optgroup id="4c22s"></optgroup><tr id="4c22s"></tr><kbd id="4c22s"></kbd><rt id="4c22s"></rt><rt id="4c22s"></rt><s id="4c22s"></s><div id="4c22s"></div><bdo id="4c22s"></bdo><code id="4c22s"></code><kbd id="4c22s"></kbd><bdo id="4c22s"></bdo><div id="4c22s"></div><code id="4c22s"></code><optgroup id="4c22s"></optgroup><center id="4c22s"></center> <tt id="4c22s"></tt><nav id="4c22s"></nav><s id="4c22s"></s><s id="4c22s"></s><div id="4c22s"></div><tr id="4c22s"></tr><noscript id="4c22s"></noscript><tbody id="4c22s"></tbody><dd id="4c22s"></dd><dd id="4c22s"></dd><legend id="4c22s"></legend><menu id="4c22s"></menu><button id="4c22s"></button><s id="4c22s"></s><code id="4c22s"></code><s id="4c22s"></s><object id="4c22s"></object><button id="4c22s"></button><tbody id="4c22s"></tbody><sup id="4c22s"></sup><sup id="4c22s"></sup><table id="4c22s"></table><button id="4c22s"></button><acronym id="4c22s"></acronym><dd id="4c22s"></dd><bdo id="4c22s"></bdo><noscript id="4c22s"></noscript><option id="4c22s"></option><acronym id="4c22s"></acronym><samp id="4c22s"></samp><menu id="4c22s"></menu><menu id="4c22s"></menu><noscript id="4c22s"></noscript><optgroup id="4c22s"></optgroup><small id="4c22s"></small><xmp id="4c22s"></xmp><blockquote id="4c22s"></blockquote><tr id="4c22s"></tr><source id="4c22s"></source><source id="4c22s"></source><legend id="4c22s"></legend><code id="4c22s"></code><rt id="4c22s"></rt><blockquote id="4c22s"></blockquote><optgroup id="4c22s"></optgroup><div id="4c22s"></div><tbody id="4c22s"></tbody><legend id="4c22s"></legend><noscript id="4c22s"></noscript><object id="4c22s"></object> <kbd id="4c22s"></kbd><center id="4c22s"></center><tr id="4c22s"></tr><button id="4c22s"></button><tbody id="4c22s"></tbody><noscript id="4c22s"></noscript><blockquote id="4c22s"></blockquote><blockquote id="4c22s"></blockquote><tr id="4c22s"></tr><button id="4c22s"></button><rt id="4c22s"></rt><optgroup id="4c22s"></optgroup><samp id="4c22s"></samp><wbr id="4c22s"></wbr><blockquote id="4c22s"></blockquote><menu id="4c22s"></menu><menu id="4c22s"></menu><strong id="4c22s"></strong><button id="4c22s"></button><option id="4c22s"></option><bdo id="4c22s"></bdo><legend id="4c22s"></legend><noscript id="4c22s"></noscript><optgroup id="4c22s"></optgroup><u id="4c22s"></u><tt id="4c22s"></tt><label id="4c22s"></label><noscript id="4c22s"></noscript><nav id="4c22s"></nav><dd id="4c22s"></dd><tt id="4c22s"></tt><li id="4c22s"></li><table id="4c22s"></table><code id="4c22s"></code><rt id="4c22s"></rt><tt id="4c22s"></tt><button id="4c22s"></button><u id="4c22s"></u><small id="4c22s"></small><tbody id="4c22s"></tbody><u id="4c22s"></u><small id="4c22s"></small><nav id="4c22s"></nav><acronym id="4c22s"></acronym><wbr id="4c22s"></wbr><div id="4c22s"></div><menu id="4c22s"></menu><button id="4c22s"></button><legend id="4c22s"></legend><center id="4c22s"></center></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 河北奥力特体育设施工程有限公司为您免费提?a href="/">塑胶球场施工</a>?a href="/supply/">网球场建设价?/a>?a href="/news/">塑胶篮球场施工方?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注? </div> <div class="topnav1"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27903/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="container"> <div class="top_box"> <div class="header_box"> <div id="header"> <a href="http://www.pfxqh.cn/"> <img src="/uploads/logo/20170412105922.png" alt="河北奥力特体育设施工程有限公? /></a> <img style="float:right;" src="/template/NEST60003/Images/common/dianhua.png" alt="" /> </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/" rel="nofollow">奥力特首?/a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/about/" rel="nofollow">关于奥力?/a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/supply/" rel="nofollow">奥力特产?/a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/" rel="nofollow">奥力特新?/a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/hyzx/" rel="nofollow">行业资讯</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/about/about2.html" rel="nofollow">成功案例</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/about/about3.html" rel="nofollow">在线留言</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/contact/" rel="nofollow">联系奥力?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="flexslider"> <ul class="slides"> <li style="background: url(/template/NEST60003/Images/common/banner1.jpg) 50% 0 no-repeat;"> </li> <li style="background: url(/template/NEST60003/Images/common/banner3.jpg) 50% 0 no-repeat;"> </li> <li style="background: url(/template/NEST60003/Images/common/banner4.jpg) 50% 0 no-repeat;"> </li> </ul> </div> <div class="sunBox"> <div class="sunB"> <div class="sunL"> <p> <span>您是不是在搜索:</span><a href="http://www.pfxqh.cn/" target="_blank" rel="nofollow">塑胶球场施工</a> <a href="http://www.pfxqh.cn/supply/" target="_blank" rel="nofollow">塑胶网球场施?/a> <a href="http://www.pfxqh.cn/supply/" target="_blank" rel="nofollow">塑胶篮球场施?/a></p> </div> <div class="sunR"> <div class="searchbox"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div style="display: none !important;"> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> </div> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="输入关键? onfocus="if(this.value=='输入关键?){this.value=''};this.style.color='black';" onblur="if(this.value==''||this.value=='输入关键?){this.value='输入关键?;this.style.color='gray';}" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60003/Images/common/search.jpg" align="top" /> </form> </div> </div> </div> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 产品列表</p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/sjwqcsg/">塑胶网球场施?/a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/sjlqcsg/">塑胶篮球场施?/a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/sjpdsg/">塑胶跑道施工</a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/xfdbsg/">悬浮地板施工</a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/sjpugpuqc/">塑胶pu/硅pu球场</a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/sjyeysg/">塑胶幼儿园施?/a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/rzcpsg/">人造草坪施?/a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/bxsqccl/">丙烯酸球场材?/a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/pvcyddb/">pvc运动地板</a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/qcdgjww/">球场灯光及围?/a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/qcptss/">球场配套设施</a></li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/dpqsg/">地坪漆施?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <div class="conTitle"> <p> 联系我们</p> </div> <div class="conList"> <ul> <li class="coname">河北奥力特体育设施工程有限公?/li> <li>联系人:刘经?/li> <li>手机?8203111815</li> <li>???a href="mailto:1812622865@qq.com" rel="nofollow">1812622865@qq.com</a></li> <li>?址 ?a href="http://www.pfxqh.cn" rel="nofollow">www.pfxqh.cn</a></li> <li>?址 :石家庄桥东区胜利北街义堂路8号国瑞园4-2-2103</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 产品展示<span> / PRODUCT</span></p> </div> <div class="dsite"> 您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/sjlqcsg/">塑胶篮球场施?/a> > <a href="/supply/20.html">球场塑胶施工</a></div> <div class="infonn"> <div class="xiangxi clear"> <div class="xz"> <a class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27903/201910111625537452790374866.jpg?path=www.pfxqh.cn/uploads/cp/201910111625537452790374866.jpg" width="175" height="131" alt="球场塑胶施工" /></a> </div> <div class="xy"> <p> <h1>名称:球场塑胶施?/h1></p> <p> 品牌:奥力特</p> <p> 规格?mm-8mm</p> <p> 价格:电?/p> <p> 时间?016/11/26 0:00:00</p> </div> </div> <hr /> <div class="proshow"> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;font-family:SimSun;"><strong><a href="http://www.pfxqh.cn" target="_blank">球场塑胶施工</a></strong>使用的丙烯酸的优势可以说是多的数不胜数,铺设运动场地时选择它绝对会是一个不错的选择?</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;font-family:SimSun;">1、它属于水溶性的材料,容易施工,现场铺设2、色彩鲜艳,有多种颜色可以供用户选择3、是由的丙烯酸类树脂组成的,绝对绿色环保 4、可以适应多种气候环境,深层着色,耐紫外线照射,经久不衰,使用寿命?、耐磨、防滑性能比较优良 6、弹性非常好,可以带给人的运动感7、极易保养,维护费用也相当低?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;font-family:SimSun;"><a href="http://www.pfxqh.cn/supply/20.html" target="_blank">球场塑胶施工</a>已经有三十多年的历史了,并且深受人们的喜爱?/span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;font-family:SimSun;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27903/201910111626045422790384198.jpg" alt="球场塑胶施工" width="400" height="300" title="球场塑胶施工" align="" /><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;font-family:SimSun;"><br /> </span> </p> </div> <div class="relatv"> <p class="uppage"> 上一条:<a href="/supply/52.html">石家庄塑胶网球场施工</a></p> <p class="nextpage"> 下一条:<a href="/supply/14.html">石家庄塑胶球场施?/a></p> </div> </div> <div class="tag"> <p> 来源?a href='http://www.pfxqh.cn/supply/20.html'>http://www.pfxqh.cn/supply/20.html</a></p> <p> 时间?016/11/26 0:00:00</p> </div> <div class="rtt"> •相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/354.html" title='塑胶篮球场施工前准备三大步骤' target="_blank" rel="nofollow">塑胶篮球场施工前准备三大步骤</a> </li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/342.html" title='塑胶篮球场施工流程化妥妥? target="_blank" rel="nofollow">塑胶篮球场施工流程化妥妥?/a> </li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/336.html" title='一般的塑胶篮球场根底有哪些' target="_blank" rel="nofollow">一般的塑胶篮球场根底有哪些</a> </li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/325.html" title='塑胶篮球场施工步骤创造辉? target="_blank" rel="nofollow">塑胶篮球场施工步骤创造辉?/a> </li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/316.html" title='塑胶篮球场施工透气层铺设注意事项有? target="_blank" rel="nofollow">塑胶篮球场施工透气层铺设注意事项有?/a> </li> <li><a href="http://www.pfxqh.cn/news/296.html" title='切记塑胶篮球场施工做不到这些非常容易被淘? target="_blank" rel="nofollow">切记塑胶篮球场施工做不到这些非常容易被淘?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li><a class="li" href="http://www.pfxqh.cn/supply/56.html" title="石家庄塑胶篮球场施工" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27903/201910111619027922790395335.jpg?path=www.pfxqh.cn/uploads/cp/201910111619027922790395335.jpg" alt="石家庄塑胶篮球场施工" width="215px" height="161px" /></a><a href="http://www.pfxqh.cn/supply/56.html" title="石家庄塑胶篮球场施工">石家庄塑胶篮球场施工</a> </li> <li><a class="li" href="http://www.pfxqh.cn/supply/55.html" title="篮球场塑胶施? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27903/201910111619355102790326382.jpg?path=www.pfxqh.cn/uploads/cp/201910111619355102790326382.jpg" alt="篮球场塑胶施? width="215px" height="161px" /></a><a href="http://www.pfxqh.cn/supply/55.html" title="篮球场塑胶施?>篮球场塑胶施?/a> </li> <li><a class="li" href="http://www.pfxqh.cn/supply/53.html" title="网球场塑胶施? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27903/201910111621075732790330135.jpg?path=www.pfxqh.cn/uploads/cp/201910111621075732790330135.jpg" alt="网球场塑胶施? width="215px" height="161px" /></a><a href="http://www.pfxqh.cn/supply/53.html" title="网球场塑胶施?>网球场塑胶施?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="foot_nav"> <div class="foot_nav1"> <p> <a href="/" rel="nofollow">奥力特首?/a>| <a href="/about/" rel="nofollow">关于奥力?/a>| <a href="/news/" rel="nofollow">奥力特新?/a>| <a href="/supply/" rel="nofollow">奥力特产?/a>| <a href="/contact/" rel="nofollow">联系奥力?/a>| <a href="/weibo/" rel="nofollow">企业微博</a>|<a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">网站地图</a>| <a href="/changecity.html" >城市分站</a>| <a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.pfxqh.cn','(石家?河北,山西)球场塑胶施工 - 河北奥力特体育设施工程有限公?)" rel="nofollow">加入收藏</span></a>| <a href="/4g/">手机网站</a> </p> </div> </div> <div class="foot"> <p> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1260841393'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1260841393%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> Powered by <a title="企业系统" target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-11-11/" rel="nofollow"></script> </p> <p> Copyright© <a href="http://www.pfxqh.cn" rel="nofollow">www.pfxqh.cn</a>  塑胶篮球场施工哪家好?供应订做多少钱?网球场施工天数怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供塑胶网球场施工、塑胶球场施工方法、篮球场翻新施工、塑胶球场建设等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! </p> <p> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/cangzhou.html" title="沧州" target="_blank" >沧州</a> </p> <p><a target="_blank" rel="nofollow"><img src="/template/NEST60003/Images/common/sdhd.jpg" /></a></p> </div> </div> <script type="text/javascript"> function copyURL() { var url = location.href; window.clipboardData.setData("Text", url); alert("该网页链接地址已复制,您可以粘?快截键CTRL+V)在需要的地方"); } </script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $('.flexslider').flexslider({ directionNav: true, pauseOnAction: false }); }); </script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <span class="bds_more">更多</span> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=0" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <!-- Baidu Button END --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?e4cffee8df0ddf4179f03e1bfebe357d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="http://lxbjs.baidu.com/lxb.js?sid=1010718"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.pfxqh.cn/">Ѽlaoyawo</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>